sumonhitech

RAZR I-Board-i80QS


฿99000.00
RAZR I-Board-i80QS
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : RAZR
  • รหัสสินค้า : 013285

รายละเอียดสินค้า RAZR I-Board-i80QS

RAZR I-Board-i80QS

คุณลักษณะเฉพาะ กระดานอีเล็คทรอนิกส์
Razr i-Board รุ่น i-80Qs
1. เป็นจอรับภาพสําหรับโปรเจคเตอร์ที่มีขนาดวัดตามเส้นทแยงมุม 82 นิ ้ว สามารถติดตั ้งได้ทั ้งแบบแขวนผนังและวางบนขาตั ้ง
 พร้อมล้อเลื่อน (อุปกรณ์มาตราฐาน) กรอบและกระดานทําจากวัสดุที่นํ ้าหนักเบาและไม่เป็นสนิม
2. ตัวกระดานนํ้าหนัก 16 kg และกระดานเป็ นแบบ slim ความกว้างของขอบ กว้าง 1 นิ้ว
3. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบใช้สายผ่านช่องต่อสัญญาณแบบ USB โดยไม่อาศัยไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายอื่นๆ
4. มีปุ่ มฟังก์ชั่นพื้นฐานอย่บนจอรับภาพสําหรับควบคุมสั่งงานโปรแกรมที่ใช้ร่ ู วมกับจอ เพื่อสะดวกในการใช้งานโดยมี
 25 คําสั่งทั้งสองด้านซ้ายและขวา โดยสามารถตั้งค่าปุ่ มคําสั่งได้เอง 3 ปุ่ ม
5. สามารถเลื่อนหน้าจอในแต่ละหน้าการนําเสนอเพื่อเพิ่มพื ้นที่การใช้งานได้ไม่จํากัด โดยมีฟังก์ชั่นควบคุมการเลื่อนหน้าจอ
6. สามารถเลือกภาษาไทย, อังกฤษ และ จีน สําหรับเมนูการใช้งานได้
7. มีปากกาที่ไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับจอรับภาพ 3 ด้าม ยางลบ 1 ด้าม และ ปากกายืดได้1 ด้าม
 เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
8. ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าระบบปฏิบัติการวินโดส์(Windows) เวอร์ชั่น XP, VISTA, 7 และ 8รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับ
 Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
9. สามารถบันทึกเส้นที่เขียนลงโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point ได้
10. มีฟังก์ชั่นการบันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆได้แก่ .JPG, .JPEG, .TIFF, .TIF, .PNG, .GIF, .BMP,.HTM, .PDF, .PPT,
 .HHT, .AVI และ .DPB เพื่อนําไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมทั่วๆไป
11. มีหน้าต่างแสดงภาพขนาดย่อของแผ่นงานหน้าต่างๆเพื่อแสดงพื ้นที่ ที่ใช้งานทั ้งหมดในหน้าจอเดียวกัน
12. มีฟังก์ชั่นปากกาอัจฉริยะที่สามารถช่วยอํานวยความสะดวกในการวาดรูปทรง วงกลม, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงรี, เส้นตรง, เส้น
 ลูกศรตรง, เส้นโค้ง, เส้นลูกศรโค้งและรูปทรงที่เป็นทรงเหลี่ยมทุกชนิด ได้อย่างรวดเร็ว
13. มีฟังก์ชั่นช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนมากมาย เช่น สร้างหน้ากระดาษขาว, ปากกาเขียนรูปแบบต่างๆ, คลังเครื่องมือ ฟิ สิกส์ เคมี
 และ คณิตศาสตร์
14. มีฟังก์ชั่นเล่นภาพย้อนหลังในทุกหน้าที่ใช้งาน ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว โดยที่ไม่ต้องกดบันทึกวีดีโอ
15. มีฟังก์ชั่นที่ สามารถรองรับการเชื่อมต่อไปยังเครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ เพื่อดึงภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการสอน
16. มีฟังก์ชั่นการแปลงลายมืออย่ในซอฟต์เเวร์ของกระดาน สามารถแปลง ู ลายมือเป็ นตัวพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและ
 ภาษาอังกฤษ
17. สามารถเลือกเขียนข้อความที่ต้องการทับรูปภาพ, วีดิโอไฟล์และ Website ได้
18. สามารถสั่งพิมพ์โดยผ่านเครื่องพิมพ์จากโปรแกรมบอร์ดได้
19. สามารถบันทึกการนําเสนอเป็ นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง ในรูปแบบไฟล์.AVI และ .DPB เพื่อความสะดวกในการนํา กลับมาแสดงอีกครั้ง
20. สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได้โดยรองรับไฟล์ชนิด .AVI, .MPG, .MOV, .RM, .RMVB และ .SWF
21. ทําหน้าที่ช่วยในการPresentation เช่น เป็นกระดานดํา, เขียนอธิบายเพิ่มเติมลงใน Presentation File และทําหน้าที่แทนเม้าส์
 เสมือนทํางานบน Touch Screen ได้อย่างดี
22. สามารถใช้งานลักษณะสัมผัสด้วยมือและสามารถใช้ปากกาที่ให้มากับจอรับภาพในการเขียน โดยใช้เทคโนโลยีInfrared Sensor ใน
 การรับสัญญาณ มีความเร็วในการตอบสนอง 120 จุดต่อวินาที
23. สามารถเขียนได้พร้อมกัน 4 คน
24. สามารถเพิ่มลด เมนูในทูลบาร์ได้และบันทึกแยกสําหรับผู้ใช้งานแต่ละคนได้
25. สินค้าได้รับมาตราฐาน CE, FCC, RoHS, ISO9001 and ISO14001 รับประกันสินค้า 2 ปี
26. ผู้เสนอราคามีเอกสารหนังสือแต่งตั ้งตัวแทนจําหน่าย, หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และหนังสือแจ้งการรับประกันจากบริษัทฯ
 เจ้าของผลิตภัณฑ์
CM-i80Qs02
 
 
ราคาพิเศษ โทร. 086-664-4400,
 
02-2551374,02-253-9092